Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Hakları savunabilmek ve hak iddia edebilmek için hukuka, yasalara ihtiyaç vardır. Bu durum iş dünyasında görülebileceği gibi günlük yaşantımızda da karşımıza çıkabilir. Kişiler, sözleşmeler ile kendilerine tanınmış hak sahibi olur. Sözleşme hukuku, insanlara özgür iradeleri ile hak tanıyan, hakkın sınırlarını çizen, hakları koruyan ve o hakları koruma altına alan, sözleşmeye aykırı davranış halinde yasal yollara başvuru olanağı sağlayan bir hukuk alt dalıdır. Sözleşmenin geçersizliği, feshi, iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak yollar, karşı taraftan talep edilebilecek haklar, tazminin söz konusu olabilen zararlar bu dalın alanına girer. Genel olarak Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri sözleşmelerin kurulması, feshi, karşılıklı edimlerin ifası ve sair hususlarda başvurulacak hükümler içerir.

Yeni bir ev ya da araba satın alırken, bankadan kredi çekerken, noterden vekalet çıkarırken, bir vakfa bağışta bulunurken, miras paylaşılırken,  evlenirken, boşanırken dahi sözleşmelere ihtiyaç duyulabilir.  Günümüzde en çok kullanılan sözleşme tipleri şunlardır:

•    Satış sözleşmesi
•    Geri alım sözleşmesi
•    Ödünç sözleşmesi
•    Pazarlamacılık sözleşmesi
•    Evlilik sözleşmesi
•    Kefalet sözleşmesi
•    Kredi sözleşmesi
•    Komisyon sözleşmesi
•    Evlat edinme sözleşmesi
•    Gizlilik sözleşmesi
•    Factoring sözleşmesi
•    Garanti sözleşmesi
•    Rehin sözleşmesi
•    Karz sözleşmesi,
•    İpotek sözleşmesi
•    Adi ortaklık sözleşmesi
•    Tüketici sözleşmesi
•    Kira sözleşmesi
•    Eser sözleşmesi
•    İş sözleşmesi
•    Hizmet sözleşmesi
•    Miras taksim sözleşmesi
•    Ticari (mal) alım-satım Sözleşmesi
•    Dağıtım sözleşmesi
•    Acentelik sözleşmesi
•    Franchising sözleşmesi
•    Taşıma sözleşmesi,
•    Sigorta sözleşmesi
•    Vekalet sözleşmesi
•    Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
•    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
•    Bağışlama sözleşmesi
•    Ön alım sözleşmesi
•    Takas sözleşmesi
•    Araç satım sözleşmesi

gibi pek çok sayıda sözleşme tipi vardır.
İnsanlar arasındaki ilişki ve iletişim türleri geliştikçe çağın gereksinimlerine uygun yeni, daha kompleks yapıda sözleşme türleri de ortaya çıkabilmektedir.

0
+
Faaliyet Alanı
0
+
Başarılı Dava
0
+
Yıllık Tecrübe
0
+
Mutlu Müvekkil

Message Us on WhatsApp
HEMEN ARA