Miras Hukuku

Vasiyetname Sözleşmelerinin Hazırlanması, Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması, Veraset İlamı ( mirasçılık belgesi) ,Terekenin Tespiti davası, Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, Vasiyetnamenin iptali davası, Tenkis Davası, Denkleştirme Davası, Mirastan Mal Kaçırma Davaları, Mirasın Reddi ve Mirasçılıktan çıkarma işlemleri, Muris muvazaası Davaları Miras sebebiyle istihkak davası, Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları, Protokollerin Hazırlanması konularında hizmet verilmektedir.

0
+
Faaliyet Alanı
0
+
Başarılı Dava
0
+
Yıllık Tecrübe
0
+
Mutlu Müvekkil

Message Us on WhatsApp
HEMEN ARA