İş Hukuku

İş hukuku alanında genel hukuki danışmanlık, Şirketlerin, çalışanlarına yönelik uygulamalarının mevzuata uygunluğu konusuna hukuki danışmanlık, işçi ve işverenin taraf olduğu iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda ve arabuluculuk süreçlerinde, avukatlık hizmeti verilmektedir. Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, İş akdinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması, Kıdem ve İhbar Tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izini, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, İşe iade dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Mobbing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin işçilik alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi, İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Toplu İşçi Davalarının ve Arabuluculuk süreçlerinin takibi, İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması, İşveren ve çalışanların, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunulması, Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin hazırlanması hizmetleri verilmektedir.

0
+
Faaliyet Alanı
0
+
Başarılı Dava
0
+
Yıllık Tecrübe
0
+
Mutlu Müvekkil

Message Us on WhatsApp
HEMEN ARA